Helpdesk (riešenie problémov)

Ako riešiť problémy s používaním AIS:

  • mám problém s evidenciou štúdia v AIS: kontaktujte študijné oddelenie.
  • mám problém so zápisným listom: kontaktujte študijné oddelenie.
  • mám problém s hodnotením v AIS: kontaktujte príslušného skúšajúceho.
  • mám problém s prihlásením do AIS: kontaktujte servis@ucm.sk

Kontaktné osoby pre riešenie všeobecných problémov súvisiacich s používaním AIS:

  • centrálny a všeobecný helpdesk: 033 5565 197, servis@ucm.sk (neuvádzajte rodné číslo ani heslo)

Elektronická prihláška:

  • Pokyny pre vyplnenie elektronickej prihlášky sú tu.

AiS2 verzia 2.5.304.38
dizajn © šomšák, 2009 - 2015