Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Prihlásenie

Helpdesk (riešenie problémov)

Ako riešiť problémy s používaním AIS:

  • mám problém s evidenciou štúdia v AIS: kontaktujte študijné oddelenie.
  • mám problém so zápisným listom: kontaktujte študijné oddelenie.
  • mám problém s hodnotením v AIS: kontaktujte príslušného skúšajúceho.
  • mám problém s prihlásením do AIS: kontaktujte servis@ucm.sk

Kontaktné osoby pre riešenie všeobecných problémov súvisiacich s používaním AIS:

Elektronická prihláška:

  • Pokyny pre vyplnenie elektronickej prihlášky sú tu.

Plánované technické odstávky sa plánujú v nedeľu od 6:00 - 9:00


AiS2 verzia 2024.04.1.85
dizajn © šomšák, 2009 - 2015