UCM
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno:
Andrea Bugošová
Email:
andrea.bugosova@ucm.sk
Homepage:
http://
Fakulta/Univerzita:
FMK UCM - Fakulta masmediálnej komunikácie UCM
Pracovisko:
KJK - Katedra jazykovej komunikácie