UCM
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno:
Mgr. Marija Mihaleková, PhD.
Email:
marija.hekelj@ucm.sk
Homepage:
http://
Fakulta/Univerzita:
FMK UCM - Fakulta masmediálnej komunikácie UCM
Pracovisko:
KMEDV - Katedra mediálnej výchovy